BRAVO!, de wijk- en belangenvereniging van de wijk Oostindie is opgericht in januari 2009 en heeft inmiddels ruim 300 leden. Het lidmaatschap is uitsluitend voorbehouden aan bewoners van de wijk Oostindie.De naam BRAVO! is gekozen, omdat in deze naam alles staat weergegeven waar de wijkvereniging voor staat:

Belangen Recreatie Activiteiten Vereniging Oostindie!

Als belangenvereniging bespreekt BRAVO! eventuele knelpunten met de Gemeente Leek. Heeft u vragen of wilt u problemen voorleggen, stuurt u dan een e-mail naar info@wijkverenigingbravo.nl. Ook kunt u uw idee├źn en suggesties voorleggen. Verder organiseert de wijkvereniging diverse activiteiten gedurende het jaar. Dit met als doel om een nauwere band met uw wijkgenoten te krijgen en het welzijn binnen de wijk te vergroten. De activiteiten worden op deze website aangekondigd. Verder wordt er regelmatig een digitale nieuwsbrief rondgestuurd onder de leden met daarin nieuws en wetenswaardigheden over de wijk Oostindie.


 Algemene Ledenvergadering 26 maart 2019

Uitnodiging ALV 26 maart 2019 page 001