Inloopavond Hoogwaardig Openbaar Vervoer Leek


De provincie Groningen, de gemeente Leek en het Openbaar Vervoer Bureau Groningen-Drenthe werken samen aan de verbetering van de kwaliteit van het openbaar vervoer tussen Leek en Groningen. Hiertoe zijn in 2015 verschillende maatregelen bedacht, die in de periode tot 2019 worden uitgevoerd.


Op woensdag 24 mei 2017 vindt in het gemeentehuis te Leek een openbare inloopbijeenkomst plaats. Tussen 18.00 en 20.30 uur kunt u vrij inlopen, waar medewerkers van gemeente en provincie voor u klaar staan om u informatie te geven over:

OOSTINDIE:
Eindhalte met keerlus in de wijk Oostindie:

Het gaat hierbij om de volgende locatie en maatregelen:

⦁ de aanleg van een nieuwe rotonde op het kruispunt De Houtsingel – De Watersingel. De rotonde wordt gebruikt als keerlus voor de bus. Ook wordt het nieuwe woongebied De Hoven via deze rotonde ontsloten.
⦁ de aanleg van halteplaatsen met bijbehorende stallingsmogelijkheden voor fietsers ten noorden (eindhalte) en zuiden (in- en uitstaphalte voor de buslijn Oosterwolde – Groningen v.v.) van de nieuwe rotonde.

De ontwerpen voor bovengenoemde maatregelen kunnen vanaf 17 mei 2017 tijdens kantooruren worden ingezien bij het Klantcontactcentrum in het gemeentehuis te Leek. De ontwerpen kunt u ook dan raadplegen op de website van de provincie Groningen: www.provinciegroningen.nl/hovleek

Tevens worden onderstaande maatregelen toegelicht:
⦁ · Rotonde Midwolde

Het gaat hierbij onder andere om de volgende maatregelen:

⦁ het rechtstreeks aansluiten van de bushaltes in de richtingen Leek en Groningen op de rotonde;
⦁ het opwaarderen van oversteekplaatsen voor langzaam verkeer;
⦁ het uitbreiden van stallingsmogelijkheden voor fietsers;
⦁ het verplaatsen van informatiepanelen;
⦁ het aanpassen van looproutes.


⦁ · Bushalte Oude Zuiderweg

Het gaat hierbij onder andere om de volgende maatregelen:

⦁ een oversteekplaats voor langzaam verkeer;
⦁ het verplaatsen van de aan de westzijde van de N372 gelegen bushalte naar de bebouwde kom;
⦁ het uitbreiden van stallingsmogelijkheden voor fietsers;
⦁ het verplaatsen van informatiepanelen:
⦁ het aanpassen van looproutes.


⦁ · Rotonde N372 – Euroweg

Het gaat hierbij onder andere om de volgende maatregelen:

⦁ de realisatie van twee bushaltes ten noorden van de rotonde met een eigen toe- en afrit;
⦁ het opwaarderen van de bestaande oversteekplaats voor langzaam verkeer;
⦁ het realiseren van stallingsmogelijkheden voor fietsers aan de westzijde van de N372;
⦁ het plaatsen van informatiepanelen;
⦁ het aanpassen van looproutes.


De ontwerpen voor bovengenoemde maatregelen kunnen vanaf 17 mei 2017 tijdens kantooruren worden ingezien bij het Klantcontactcentrum in het gemeentehuis te Leek. De ontwerpen kunt u ook dan raadplegen op de website van de provincie Groningen: www.provinciegroningen.nl/hovleek