Op woensdag 20 december 2017 om 19.30 uur houdt de raadscommissie een openbare vergadering in het gemeentehuis van Leek.

Een van de agendapunten is het raadsvoorstel over de vaststelling van de Verkeersvisie Leek met bijbehorende analyse. Deze wordt om 19.30 uur behandeld. Dit raadsvoorstel kunt u vinden op de website www.leek.nl/Bestuur-en-Organisatie/Vergaderingen-gemeenteraaden-Organisatie/Vergaderingen-gemeenteraad . Klikt u dan in de tekst op het Vergaderoverzicht. In de kalender die u dan ziet, klikt u bij 20 december 2017 op raadsavond. Ook kunt u het raadsvoorstel lezen in de leeskamer van de raadsleden tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.

In de vergadering van de raadscommissie bestaat voor aanwezigen op de publieke tribune de gelegenheid om in te spreken. De spreektijd bedraagt maximaal vijf minuten.

Alleen de Verkeersvisie en de analyse staan deze avond ter discussie, aan de knelpunten en wensenlijst wordt een aparte commissievergadering gewijd in januari 2018.

Wilt u zich vooraf aanmelden bij de griffier? U kunt dit doen via het e-mailadres: griffier@leek.nl of telefonisch (0594) 55 15 15 of 14 0594.

De agendacommissie van de gemeenteraad nodigt u uit de vergadering bij te wonen.