bravo1.jpg bravo2.jpg bravo3.jpg bravo4.jpg bravo5.jpg bravo6.jpg bravo7.jpg bravo8.jpg

Dinsdagavond 17 juni jl. was de tweede informatie-participatieavond Hoogwaardig Openbaar Vervoer in het gemeentehuis van Leek. De provincie Groningen wil samen met de gemeente Leek en het OV-bureau de busverbindingen tussen Leek en Groningen verbeteren. Hiervoor moeten langs de route een aantal maatregelen worden genomen. De tweede informatie-avond ging over de wijk Oostindie (koppeling Q-link lijn 3 en lijn 85).

Bus over de Watersingel

Tijdens de bijeenkomst bleek dat het plan is om vanaf 2016 deze gecombineerde buslijn dwars door de wijk Oostindie, over de Watersingel, te laten rijden. Op de plattegrond kunt u goed zien waar deze bus moet komen te rijden. De geplande tweede ontsluitingsroute uit de wijk wordt dan definitief aangelegd. Let wel: deze zal alleen door de bussen mogen worden gebruikt. Bij calamiteiten kunnen ook de bewoners van de wijk via deze route de wijk verlaten.

Welke argumenten?

Persoonlijk heb ik geen steekhoudende argumenten gehoord waarom deze buslijn nu per se door de wijk moeten lopen. Waarom kan deze niet gewoon via de huidige route > Diepswal blijven lopen? Desgewenst kan de bus dan via de Houtsingel de wijk inrijden en keren. Omdat de bus op dit traject grotendeel 60 km. mag rijden en gedeeltelijk 50 en in onze wijk ‘ slechts’ 30 km. lijkt het verschil in afstand te worden gecompenseerd door verlies in tijd. Daarnaast moet er over of in het Hoofddiep een ‘ dure’ brug/dam worden geplaatst. De bus kruist dan de Roomsterweg (veel kinderen die van en naar school fietsen), rijdt langs de speelplaats en voetbalveldje en kruist twee vaste bruggen en twee fietsbruggen aan de Watersingel.

verslaginloopavond

 

Verblijfsgebied

Onze mooie wijk Oostindie is een zogenaamd ‘Verblijfsgebied’. Dat betekent dat de weg ondergeschikt is aan andere functies, zoals spelende kinderen. Het lijkt daarom absurd om een buslijn door de wijk te laten lopen.

Wat is uw mening? Of misschien maakt het u verder niets uit?