Op woensdag 11 maart 2015 tussen 16.00 en 20.30 uur in de Postwagen in Tolbert


De gemeente Leek organiseert samen met de provincie Groningen een informatiemarkt over de voorgenomen maatregelen voor de verbetering van het busvervoer tussen Leek en Groningen. De informatiemarkt vindt plaats op woensdag 11 maart 2015 tussen 16.00 en 20.30 uur in de Postwagen in Tolbert. Medewerkers van de gemeente, de provincie en het OV -bureau zijn dan aanwezig om de plannen toe te lichten en vragen te beantwoorden.


Maatregelenpakket


Het college van burgemeester en wethouders heeft op 24 februari 2015 een maatregelenpakket vastgesteld om het busvervoer tussen Leek en Groningen te verbeteren, het zogeheten 'Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) Leek.' Er zijn 19 concrete maatregelen samengesteld, t variërend van het verbeteren van de kwaliteit van bushaltes tot de aanleg van een nieuwe afrit voor de bus vanaf de A7, vanuit de richting Groningen. De maatregelen zijn beschreven in het rapport ‘Hoogwaardig Openbaar Vervoer Leek, Planuitwerkingsfase’. Dit rapport is ook in te zien in het gemeentehuis, of via de website van de gemeente van de gemeente.

Project HOV Leek


De maatregelen zijn vastgesteld in het kader van het project ‘Hoogwaardig Openbaar Vervoer Leek’. In dit project werkt de gemeente samen met de provincie Groningen, de Regio Groningen-Assen, het OV-bureau Groningen-Drenthe en Rijkswaterstaat Noord-Nederland. De nu voorliggende maatregelen zijn een uitwerking van een voorlopig maatregelenpakket, dat eind 2013 is vastgesteld. Op basis van de reacties tijdens de informatieavonden in mei en juni 2014 zijn er op een aantal punten aanpassingen gedaan.

Besluitvorming


Het maatregelenpakket wordt op 15 april 2015 ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Ter voorbereiding van die vergadering vindt op donderdag 19 maart 2015 om 19.30 uur een openbare vergadering van de raadscommissie plaats. Tijdens die vergadering kunnen mensen gebruik maken van het spreekrecht.

Project

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de Regio Groningen-Assen. Regio Groningen-Assen ondersteunt en initieert projecten die een duidelijke toegevoegde waarde leveren aan de ontwikkeling van haar ambities in de regio.