HOVplan 

In het kader van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)-project komt een haltevoorziening langs de Houtsingel, waarmee een knooppunt ontstaat van HOV lijn 3 en lijn 85. Er is definitief gekozen voor variant 4: een busbaan in het verlengde van De Knip, die afbuigt in westelijke richting naar de nieuw aan te leggen zuidwestelijke ontsluitingsweg van Oostindie.

Het formele realisatiebesluit is genomen door provinciale staten. De planuitwerking vindt plaats in 2016. Hierbij worden belanghebbenden, zoals BRAVO!, de school en VEV ‘67 ook uitgenodigd. De realisatiefase in Oostindie is voorzien vanaf 2017. Belangrijke aandachtspunten bij de planvorming zijn de verkeersveiligheid bij de school en het parkeren bij VEV ’67.

Meer informatie is voorhanden op de website van gemeente Leek.

uitvoeringsprogramma HOV