LIGT ER EEN TEGEL SCHEEF? IS ER EEN BOOM OMGEWAAID? LIGT ER VUIL OP STRAAT? 

KORTOM, HEEFT U EEN MELDING OVER DE OPENBARE RUIMTE?

Geef het aan gemeente Leek door! Wij willen namelijk samen met u zorgen voor een leefbare omgeving.

U kunt gevaarlijke of hinderlijke situaties melden bij de gemeente, zodat daarop actie kan worden genomen.

U kunt bijvoorbeeld melding maken van

  • zwerfvuil,
  • geluidsoverlast,
  • schade aan wegen en trottoirs,
  • vandalisme en vernielingen.
  • Defecte straatverlichting kunt u ook melden aan de gemeente.

Gebruik het meldingsformulier op de website van gemeente leek!

Dit meldingsformulier kunt u ook gebruiken voor klachten over bedrijven als u vermoedt of weet dat milieuregels overtreden worden.

U kunt bellen met het centrale nummer van de gemeente, (0594) 55 15 15. 
Wij raden u aan spoedeisende meldingen altijd telefonisch door te geven.

Website Gemeente Leek:

https://www.leek.nl/