Gemeente Leek is benaderd door wijkvereniging BRAVO!. BRAVO! behartigd de belangen voor de bewoners van de wijk Oostindië. Uit de wijk komen klachten over de openbare verlichting waarbij de hoge intensiteit de voornaamste klacht is. Hierbij valt te denken aan verblinding en lichthinder op particuliere gronden. Gemeente Leek is zich bewust van de overlast die het met zich mee brengt en is voornemens een pilotproject te doen met retrofit oplossingen in conventionele armaturen.

Meer artikelen voor dit project:

Uitnodiging voor het beoordelen van de nieuwe ledverlichting: Uitnodiging beoordeling ledverlichting Oostindie 10 april 21:00 uur

Volledige beschrijving van het project: Omschrijving project openbare verlichting Oostindie 

Enquete test Ledverlichting: Enquete Test Openbare verlichting Oostindie