Afgelopen voorjaar heeft de gemeente Leek de mogelijkheden en plannen gepresenteerd over de modernisering van de openbare verlichting in Oostindie. U heeft via de enquête uw mening hierover kenbaar kunnen maken. Het heeft enige tijd geduurd, maar de gemeente is nu zover dat er meer duidelijkheid is over de voorkeuren. Binnenkort wordt als onderdeel van een college voorstel over de modernisering van de Openbare Verlichting komende anderhalf jaar voorgesteld om alle armaturen in Oostindie te moderniseren door middel van inbouw met Leeba.

Uit de antwoorden en ingevulde enquêteformulieren is gebleken dat 2 oplossingen de voorkeur hebben namelijk Saled 13 W en de Leeba 16 W. Een duidelijke voorkeur voor één van deze twee is er niet. Om redenen van duurzaamheid en beheerkosten op langere termijn heeft de Leeba-toepassing de voorkeur van de gemeente.

Het voornaamste gehoorde bezwaar tegen Leeba is dat deze oplossing te fel licht geeft. Er zijn oplossingen gevonden om dit bezwaar te verminderen dan wel weg te nemen met name door het diffuser maken van het licht, het verminderen van lichtsterkte en het dimmen. Deze maatregelen zijn als voorbeeld toegepast in de aangebrachte pilot aan de Kamperfoelie. Het is de bedoeling om na goedkeuring van ons college van B. en W. deze modernisering in geheel Oostindie toe te passen.