inbraak3De mede namens BRAVO! georganiseerde bijeenkomst Inbraakpreventie wijk Oostindie op 8 november jl. in Sportcentrum Leek is goed bezocht. Naar schatting 120 personen waren er op deze avond aanwezig.

In de eerste plaats willen wij Henk Westera en Jan Willem Slotema hartelijk danken voor de prima organisatie en samenstelling van deze avond.

inbraak2

Wijkagent Eric Eilers deelde op deze avond mee dat er vanaf augustus in onze wijk 4 ‘geslaagde’ inbraken en 1 poging tot inbraak zijn geweest. In de wijk Wolveschans zijn 5 ‘geslaagde’ inbraken geweest in deze periode. De inbraken vinden veelal overdag of vroeg in de avond plaats, door een groep/groepje inbrekers. De inbreker(s) “kiezen” hiervoor woningen uit die niet verlicht zijn en dus een “verlaten indruk” maken. Het zou gaan om niet-professionele gelegenheidsdieven die bijvoorbeeld sloten uitboren volgens de zogenaamde “kerntrek-methode” en vervolgens sieraden, geld en andere zaken buit maken. 


Er is in de bijeenkomst informatie aangereikt over hoe een woning goed te beveiligen is (zie ook de flyer “Voorkom een inbraak in uw woning” van het centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid, te vinden op www.politiekeurmerk.nl).

Om te voorkomen dat er vingerafdrukken worden gevonden, worden de uitgebroken cilinders meegenomen of weggegooid door de inbrekers. Mochten er uitgeboorde sloten worden gevonden, dan verzoekt de wijkagent ons om die in een papieren zak/envelop bij de politie aan te leveren.

De politie is bereikbaar op 0900-8844 of 112 (i.g.v. spoed).
Het adres van de Basiseenheid Leek is Waezenburglaan 31.
Via social media:

http://www.twitter.com/politie
http://www.facebook.com/politie  
http://www.youtube.com/user/politie

 

inbraak1Wat we ter beveiliging van ons huis kunnen doen is toegelicht door Hubo/Tjoelker en Meba Beveiliging BV en OT-deuren. Deze bedrijven kunnen een woningcheck uitvoeren en vervolgens de benodigde beveiliging installeren. Hierbij valt te denken aan gecertificeerd hang- en sluitwerk, alarmsystemen, etc.

www.hubo.nl/leek
www.mebabeveiligingen.nl
www.otdeuren.nl

Het verlichten van de voor- en achterdeur, liefst met bewegingsmelder, wordt sowieso aanbevolen evenals het aan het einde van de middag tijdig verlichten van (delen van) de woning via bijvoorbeeld een tijdschakelklok.

Voorzitter Joan Smit heeft tot slot het gebruik van de WhatsApp Buurtpreventie van BRAVO! uiteengezet. De app is alleen bedoeld voor het melden van verdachte situaties (nadat eerst de politie is ingeschakeld, de politie zit niet in de app!). De app heeft als doel de veiligheid in de wijk te bevorderen. Driekwart van de leden van BRAVO! maakt gebruik van de app. De gedragsregels voor het gebruik van de app staan op de website van BRAVO! Zie: www.wijkverenigingbravo.nl

Aan de veiligheid van onze wijk kunnen we allemaal een bijdrage leveren door alert te zijn op verdachte situaties en ook te letten op andermans eigendommen!