gemeente5Op 27 september jl. hebben burgermeester Hoekstra, wethouders Dekker, Morssink en Plandsoen en een afvaardiging van de betrokken gemeentelijke diensten een werkbezoek gebracht aan onze wijk. Ze zijn daarbij rondgeleid door bestuursleden van Bravo!. Tijdens de rondleiding is benadrukt dat onze wijk een prachtige, groene wijk is om in te wonen maar dat er wel aandachtspunten zijn, zoals het onderhoud (centrum park, straatnaambordjes, etc.) en de verkeersveiligheid (nieuwbouw school, voorrangssituatie zijstraten Watersingel, etc.).  

gemeente3Aansluitend vond in het Sportcentrum een gesprek plaats met bewoners uit de wijk. In dat gesprek zijn onder meer de rijsnelheid van het bouwverkeer in de wijk en het groenonderhoud aan de orde gesteld. Vanuit de gemeente is aangegeven dat klachten over de wijk, zoals onderhoud en hardrijden, kunnen worden gemeld bij het Klantcontactcentrum van de gemeente (of via app/facebook, etc.). Dergelijke klachten worden dan doorgeleid en opgepakt naar de betrokken afdeling. Het groenonderhoud en het toezicht op (het onderhoud van) de speeltoestellen in de wijk vindt overigens op reguliere basis plaats.

Op 30 oktober a.s. vindt in het gemeentehuis een openbaar overleg plaats over de wijk, daarbij komen onder meer het onderwerp ‘invulling groenstrook tussen de Kaap en de busbaan’ aan de orde. De wijkbewoners zijn uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn, meer informatie over die avond is (binnenkort) te vinden op de website van de gemeente en/of Bravo!

Bestuur Bravo! 

gemeente1 gemeente2