Op donderdag 7 juli 2016 is tussen 18.30 uur en 19.30 uur een inloopavond in het gemeentehuis van Leek.

Tijdens deze avond zijn medewerkers van Ecorus Projects en gemeente Leek aanwezig om u te informeren over het ontwerp van het zonnepark dat voorzien is in de zuidwesthoek van Oostindie. Ecorus Projects is de ontwikkelaar van het park.

Na de inloopavond rondt Ecorus Projects het ontwerp voor het zonnepark af en zal vervolgens de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor de realisatie van het zonnepark bij de gemeente indienen. Naar verwachting vindt dit medio juli 2016 plaats. Vervolgens wordt de formele procedure om het zonnepark mogelijk te maken opgestart. De procedure start met de

terinzagelegging van het ontwerpplan en het ontwerpbesluit. Gedurende zes weken is er een gelegenheid om zienswijzen bij de gemeente kenbaar te maken. Omdat deze periode gedeeltelijk in de bouwvakantie valt, wijzen wij u hierbij nu al op deze mogelijkheid.